Welkom op de website van "Dorpsraad Maashees" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud startpagina:   

 
Kleurplaat Sinterklaas inleveren tot 20 nov.

 

Beste kinderen zie hier:        de kleurplaat

 Breaking news ''Kermis Maashees 2020"

 

Beste dorpsgenoten,

 

Volgend jaar zal de kermis plaatsvinden van vrijdag 3 juli t/m maandag 6 juli.
Noteer deze datum in je agenda, dit wil je niet missen.
Wij zijn met de kermiscommissie weer druk bezig om een prachtig kermisprogramma te organiseren en hierbij hebben we jullie natuurlijk nodig.
In de loop der tijd zal er meer informatie over de activiteiten gecommuniceerd worden.

 

Met vriendelijke groet,
Kermiscommissie Maashees 

Werkgroep 'kerk en pastorie': Stand van zaken

 

Hier volgt een korte impressie mbt de kerk en pastorie.
Nu de pastorie vrij gekomen is, zijn er plannen om bij het project kerk ook de pastorie daar bij te betrekken
De bedoeling is om de pastorie samen te voegen met de WOZOCO. Dit o.a. omdat verschillende mensen hebben aangegeven graag in Maashees te blijven wonen.
De WOZOCO zal dan ook meer ondersteunende functies krijgen. Waardoor er wordt voldaan aan de zorgvraag.
Van de kerk staat al enige tijd een filmpje en foto op de site van “Makelaarskantoor Reliplan”. Echter zonder de vraagprijs te noemen.
Tot heden zijn de gesprekken zonder resultaat. Echter we kunnen wel vermelden dat het Bisdom op 6 december a.s. beslist over de verkoopprijs van kerk en pastorie. Wanneer dat bekend wordt gemaakt aan werkgroep 'kerk en pastorie' is nog niet duidelijk. We wachten af en houden u op de hoogte.

 

Zie hier website Reliplan

 Herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’  28 okt. j.l.

 

Afgelopen maandag 28 oktober is het Herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’ vastgesteld door de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Dit Herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen.

 

Lees hier hele bladzijde

 

Zie hier video Samen onderweg naar de gemeente Land van Cuijk

Zie hier Herindelingsontwerp

 

 

  

 Buurtapp Nextdoor stuurde ongevraagd mail naar inwoners 

 

Beste dorpsbewoners van Maashees

 

Ik ben 1 oktober in Maashees komen wonen. In Leidschendam was ik met veel plezier gratis lid van  de buurtapp nextdoor. Ik heb hierdoor veel leuke mensen ontmoet en ook veel mensen kunnen helpen. Ik wilde dus ook graag lid worden van de buurtapp in Maashees.

Helaas bleek deze niet te bestaan. 

Nextdoor wilde wel een pilot starten en als er dan 21 buurtbewoners mee zouden doen zou de nextdoor app in Maashees ook een feit zijn. Dit is inmiddels gerealiseerd. Maar nu heeft Nextdoor zonder mijn medeweten een brief aan verschillende bewoners gestuurd met de vraag om gratis lid te worden. Ik vind dit echt heel vervelend en wil u hiervoor mijn excuses aanbieden. Ik zal bij Nextdoor een klacht indienen en hun mededelen dat dit echt een schandalige manier van werving is. Mocht u geen interesse hebben dan kunt u de brief weggooien.

Ik hoop wel  dat de mensen die inmiddels lid zijn geworden net als ik veel plezier zullen hebben van de app. Ik geloof in dit concept en ik hoop dat er mooie contacten uit zullen ontstaan.

Er zijn inmiddels 45 leden uit Maashees.

 

Met hartelijke groet Petra Mast

 75 jaar bevrijding, Maashees versierd

 

Dat op zaterdag 23 november 2019 Maashees viert dat het 75 jaar geleden bevrijd is kan niemand meer ontgaan zijn. Zo zijn diverse plekken versierd met de Nederlandse driekleur en zijn er aan de entree van ons dorp plaatsnaamborden van Maashees geplaatst. Deze gele borden stonden meer dan 80 jaar geleden, bij het begin van de oorlog, ook bij de ingangen van Maashees. Maashees was toen zelfs samen met Overloon een eigen gemeente. De originele naamborden kunt u zien tijdens de (oude) film die we tijdens het bevrijdingsconcert van onze fanfare laten zien. Dit samen met veel prachtige maar ook indrukwekkende foto’s. Het programma van deze dag hebt u in uw brievenbus gevonden. In de Peel en Maas van aankomende week wordt nog speciaal aandacht aan dit alles besteedt.
Na de oorlog begon de wederopbouw, er moest veel puin worden geruimd van wegen maar ook uit de Maas.  Aan de wederopbouw, vaak vergeten, wordt op 23 november tijdens de rondrit langs speciale plekken ook aandacht besteed. In Maashees staat nog een heel bijzondere noodwoning, wist u dat?
Speciale aandacht willen we nog vragen voor het vrijheidsfeest na afloop van het concert. Dit feest wordt gehouden in het café van Plein ’27 met medewerking van een Limburgse DJ – zanger, die zeker ook aandacht zal besteden aan de bevrijding en het publiek dat zowel jong als oud kan zijn. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om hier 75 jaar vrijheid samen te vieren.

Gewoon een leuk feestje in ons eigen dorp.
Wij wensen iedereen een fijne dag toe en hopen dat de Nederlandse vlag in alle straten volop wappert.

 75 jaar bevrijding Maashees: Bijzondere plaatsnaamborden geplaatst.

 

Vanaf vandaag staan er bij de ingangen van ons dorp twee plaatsnaamborden die er anders uitzien dan degene die we gewend zijn. Vierkante houten borden geel van kleur. Maashees prov. N-Brabant. Zo zagen deze borden eruit in de tijd voor en na de oorlog. Of er na de bevrijding nog een bord stond is onbekend maar het echte bord is te zien in de film die op 23 november tijdens het bevrijdingsconcert is te zien.
Ook zal het u zijn opgevallen dat Maashees opgefleurd is met de Nederlandse driekleur, dit allemaal ter gelegenheid van de bijzondere zaterdag volgende week. Wij hopen ook dat Maashees deze dag massaal vlagt om te vieren dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd en al die tijd daarna in vrijheid hebben mogen leven.  Tot dan

 75 jaar bevrijding Maashees:  Bus-, auto- en fietstocht. Zaterdag 23 november

 

Iedereen die zich heeft aangemeld voor de bustocht maar ook degenen die zich niet hebben aangemeld maar wel achter de bus wil rijden met de fiets, brommer of auto verwachten wij op tijd bij Plein ’27. De tocht begint klokslag 11.00 uur of 14.00 uur. Van tevoren en na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten hier een kop koffie, thee of anders te nuttigen.

We gaan naar deze plekjes die op hun eigen manier herinneren aan de oorlog in Maashees. Op deze plekjes worden de bijbehorende verhalen verteld. Door omstandigheden moeten we het met een kleinere bus doen dan gepland. Wij hebben dan ook een aantal mensen moeten vragen om de tocht op een andere manier mee te maken. Wij danken hen voor het begrip.
Vanaf 19.00 uur kunt u in de kerk een kleine expositie van foto’s bewonderen voordat om 19.30 uur het bevrijdingsconcert verzorgt door onze fanfare begint. Na afloop van dit concert wordt het boekje “In vrijheid vieren” aangeboden. Dit boekje bevat verhalen over de oorlog maar ook over vrijheid door mensen uit Maashees. Mooi is dat de route langs alle “oorlogsplekjes” hierin is opgenomen. Op deze avond kunt u dit boek ook kopen (€ 2). De opbrengst is voor Stichting Bing, de overkoepelende organisatie binnen de gemeente Boxmeer. Ook is dit boekje na te bestellen.

 

Zie folder: In vrijheid vieren

 Buurtvereniging de Hoogsteeg had haar jaarlijkse St. Maartensvuur, 11 nov. j.l.  

 

Afgelopen maandag 11 november heeft Buurtvereniging de Hoogsteeg weer haar jaarlijkse St. Maartensvuur ontstoken. Onder het genot van (warme) chocomel of een kopje koffie hebben verschillende dorpsbewoners (groot en klein) de kou getrotseerd.

Bij het vuur werd door de kinderen flink gedanst en gezongen. Al met al een leuke, geslaagde avond.

 Vrouwenorganisatie : Lezing over Osteopathie 11 nov. j.l.

 

Bij de vrouwenorganisatie was afgelopen maandag 11 november een lezing over Osteopathie. Danique van Aken heeft deze presentatie gegeven in naam van Zorg de Keizer uit Venray.
Hier werd door Danique uitgebreid uitgelegd wat een Osteopaat zoal doet.
Aan de hand van een presentatie met beeldmateriaal kregen we een kijkje in het menselijk lichaam.
Er werden verschillende vragen beantwoord en men kreeg een duidelijke uitleg over de gang van zaken in een praktijk van een Osteopaat.  
Een leerzame avond.

De opkomst was zeer naar tevredenheid, 33 leden waren aanwezig.

 

Vrouwenorganisatie Maashees.75 jaar vrijheid Maashees:Schoolkinderen fietsen bevrijdingstocht vrijdag 23 november

 

Op 23 november is het 75 jaar geleden dat Maashees bevrijd is. Zoals bekend wordt er op deze dag volop aandacht aan deze bijzondere gebeurtenis besteed. U krijgt het programma deze week in uw brievenbus. Op zaterdag is er een tocht per bus, auto, fiets langs verschillende plekken die met de oorlog in en rond ons dorp te maken hebben. De dag van te voren gaan we deze tocht samen met een groep leerlingen van de basisschool fietsen. Belangrijk is om hen ook te vertellen wat er allemaal gebeurd is en hoe bijzonder het is om in vrijheid te mogen leven. Deze fietstocht gebeurt in de middag onder schooltijd. In de dagen voor 23 november wordt u in ons dorp op een feestelijke manier herinnerd aan de bevrijding en worden er een aantal herinnering- of verhaalborden geplaatst. Deze borden maken onderdeel uit van een fietsroute die (blijvend) wordt aangegeven bij Plein ’27. Verhalen die niet vergeten mogen worden.

 

 75 jaar vrijheid Maashees: De gestolen Angelusklok luidt op 23 november

 

Tijdens de Tweede wereldoorlog was het voor Duitsland niet meer mogelijk uit andere landen de grondstoffen in te voeren. Er ontstond zodoende een tekort aan koper en tin. Op 23 juli 1942 vaardigde Seyss-Inquart, de hoogste Duitse autoriteit in ons land, de tweede Metaalverordening uit. De kerkklokken konden gevorderd worden. We moesten dus zelf meebetalen, want de Nederlandse overheid moest 75 cent per kilo vergoeden. Overal in ons land werden de kerkklokken uit de torens gehaald om omgesmolten te worden voor de oorlogsindustrie. De Nederlandse bevolking was zeer verontwaardigd en protesteerde fel, maar vergeefs.  Ook in Maashees werden klokken uit de toren gehaald en afgevoerd naar Duitsland. Hier wordt tijdens de “belevingstocht” op 23 november over verteld. Bijzonder is dat de oudste klok een klok uit 1546 van 195 kg na de oorlog terug kwam en werd gebruikt als Angelusklok. Vanaf 22 maart 1947 tot oktober 1951 heeft deze klok gehangen in een klokkenstoel bij de boerderij “´t Hullenaer” die halverwege de huidige Hulderstraat stond.

Later is deze klok verhuist naar de nieuwe kerk. Tijden de afsluiting van de bus, fietstocht zal de klok speciaal luiden. Dit als herdenking van de Maashese slachtoffers van het oorlogsgeweld.

Bijzonder is dat geprobeerd is deze mensen “een gezicht” te geven.Prins Marius d'n urste heerst over het Bliekersriek in 2020 als de 60e prins der Bliekers. 

 

Op 9 november stond het Prinsenbal van de Bliekers gepland. Wie zou er in 2020 in ons mooie dorpje voorop gaan als de 60e prins.

Nadat Prins Henk d'n  twedde zijn afscheidswoordje hield, zijn adjudanten Frank, Eric en Robin bedankte, werd het spannend in de zaal. Wie zou de nieuwe prins worden?

Om elluf over elluf startte het filmpje. De kersverse vorst, Vorst Willem, ging verkleed als Chantal Janzen langs de deuren in Maashees en vond in Marius van Boekel zijn gedoodverfde prins.

En zo stond om exact 11 over 11 Prins Marius d'n urste op het podium vergezeld door zijn adjudanten Frans, Jan en Wiljan. Dit geweldige kwartet zal voorop gaan tijdens de carnaval van 2020.

Ook in 2020 belooftde carnaval bij de Bliekers weer memorabel te worden.Info mbt de weg naar Geijsteren

 

Er wordt geregeld gevraagd wanneer de weg van geijsteren weer opengesteld wordt. 

Er is geïnformeerd en vervolgens is deze link doorgekregen.  Zie daar "Wansumseweg Geijsteren".  Volgens nieuwe planning,  einde van de dag 22 november open.Het einde jubileumjaar Fanfare komt steeds dichterbij.

 

Het einde van ons jubileumjaar komt steeds dichterbij. Tot nu toe mogen we terugkijken op een prachtige 100ste verjaardag.
Hoogtepunten waren het spetterende nieuwjaarsconcert op 5 januari, de presentatie van Jos van Kooij over de rijke geschiedenis van onze vereniging op 19 mei en natuurlijk het jubileumweekend waarin we samen met het hele dorp onze verjaardag hebben gevierd.

Het weekend kreeg natuurlijk ook extra glans doordat onze muziekvrienden uit Laiz-Sigmaringen aanwezig waren.........  Lees hier verder

 75 jaar bevrijding Maashees: Programma, o.a. oproep tot uithangen Nederlandse vlag

 

Omdat op zaterdag 23 november het precies 75 jaar geleden is dat Maashees is bevrijd wordt er deze dag veel aandacht besteed aan de bevrijding van Maashees en het daarna 75 jaar leven in vrijheid. Wat te denken van de bustocht langs historische plekken (11.00 en 14.00). De bus zit 2x vol maar u kunt er makkelijk met de fiets of eigen auto achteraan rijden en op dezelfde plekken als de mensen in de bus meeluisteren naar de verhalen die verteld worden.
Zeker heel mooi wordt het bevrijdingsconcert met onze eigen fanfare. Om 19.00 kunt u in de kerk al kijken naar foto’s en meer over Maashees. Na een gratis kopje koffie of thee begint om 19.30 het optreden van de fanfare. Dit concert wordt een beleving met foto’s, een heel oude film over Maashees en verhalen. Aan het einde zal er ook een boek over vrijheid Maashees worden aangeboden.
Daarna is er in Plein ’27 een vrijheidsfeest voor jong en oud. Hierbij zal live worden gezongen (in het dialect). Hopelijk wordt het een feest die doet herinneren aan de ontvangst van de bevrijders.
Hopelijk worden de activiteiten goed bezocht. Bedenk eens hoe de bewoners van Maashees hebben moeten toezien hoe hun dorp in de puin werd geschoten, moesten vluchten en dierbaren hebben moeten verliezen.

Tijdens de bustocht worden op de te bezoeken plekken nog verhalen verteld die voor velen onbekend zullen zijn. Op het einde van deze tocht zullen we degenen uit Maashees die door oorlogsgeweld zijn overleden herdenken. Bijzonder is dat enkelen van hen hierbij “een gezicht” zullen krijgen.
Op deze speciale dag zouden wij graag zien dat heel Maashees vlagt. Het zou mooi zijn om de Nederlandse 3-kleur massaal te zien wapperen. Maashees is trots op 75 jaar vrijheid.75 jaar vrijheid Maashees: Gelegenheid tot het bidden van een Rozenhoedje 

 

Zoals bekend vieren we op zaterdag 23 november dat Maashees precies 75 jaar geleden bevrijd is van de Duitse bezetting.  Wij vieren dit met een vol programma. Het kleinste onderdeel en meteen het begin van deze dag is het bidden van een Rozenhoedje.
In het najaar van 1944 lag Maashees zwaar onder vuur en moesten de bewoners uiteindelijk evacueren. Ze vertrokken richting Geijsteren en Wanssum of hielden zich schuil op de Hei en de Weert. In die tijd was het nog heel gewoon dat mensen hun troost en hoop zochten in bidden en speciaal het aanbidden van Maria.
Het is daarom mooi dat 's morgens om 9:30 uur begonnen wordt met het bidden van een “Rozenhoedje”, een Rozenkransgebed voor 75 jaar vrijheid. We doen dit in de Lichtjeskapel op het kerkhof. Wie mee wil bidden en zingen is van harte welkom.
Natuurlijk is het ook mogelijk om andere momenten van deze herdenkingsdag uit te kiezen.

 

Zie hier de poster van het programma

 Informatieve en gezellige KBO middag

 

Vandaag 31 oktober waren er een 40 tal KBO leden bij een informatieve en leuke middag. Eerst was er koffie met vlaai die gesponseerd was door de Rabobank. Vervolgens gaven 2 medewerkers een presentatie met als inhoud  “Hoe de Rabobank toch dicht bij de mensen wil blijven”.
O.a. gaven zij aan dat  er in 2019 en 2020 nieuw gele pinautomaten komen de z.g.  “Geldmaat” welke is ontstaan door een samenwerking van Rabobank, ABN Amro en ING. Ze staan binnen een straal van 4 km. De dichtstbijzijnde bank staat op haar oude plaats en Boxmeer. Alleen is de ingang aan de achter zijde. Hulp en ondersteuning bij nog veel meer geldzaken kan via de site www.ikwoonleefzorg.nl  of gewoon bellen , 0485 – 450450.

 

Vervolgens een presentatie van notaris MR. Rieff-Wilkens van notariskantoor Vierlingsbeek.

Zij gaf uitleg over het levenstestament. Zie hier haar presentatie.

 

Tot slot trad het shantykoor Maashave uit Grubbenvorst  op. Ze kregen de zaal goed mee.

Het werd een gezellige muzikale bedoening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al met al een zeer geslaagde KBO middag.

Met de goede zorgen van Plein 27.Succesvol energiecafe Maashees  29 oktober j.l.

 

Het energiecafe in Plein 27 in Maashees, afgelopen dinsdagavond, was weliswaar de minst bezochte van de zes energiecafe’s tot nu toe, gezien de grootte van het dorp was de opkomst prima.

En de bezoekers verlieten met een tevreden gevoel en tal van energieke ideeën de avond.

Lees hier verder .   
 

Zie hier de presentatie van avondvoorzitter Arthur Hofstad namens gemeente Boxmeer.

 

Deelnemers:

Regionale energieloket Brabant Woont Slim 

Duits Isolatie uit Nijmegen

IndiECO uit Boxmeer

Hoezen Zon & Energie uit Holthees

Cuijkse EnergieCoöperatie CEC 

 

Aan het eind van het energiecafe vond de verloting plaats van de gratis Brabant Woont Slim Energiescan, ter waarde van € 375,-.

Deze werd gewonnen door de heer Bart Jans. 

 Kleurplaat Sinterklaas

 

Lever de kleurplaat in voor 20 november in de brievenbus van Sinterklaas bij school. De winnaar wordt bekend gemaakt in de zaal nadat we de Sint en zijn pieten hebben opgehaald.

We verzamelen ons op zondag 24 november om 14.00 uur bij Plein 27.

 

Zie hier kleurplaat om te kleuren 

 Moederdagviering van de vrouwenorganisatie 21 okt. j.l.

 

Onze moederdagviering op 21 oktober jl. , bij de Bolle Buik, was weer een groot succes, ook mede door Kitty en Goof die ons toch steeds weer de lekkerste dingen voorzetten.
We hadden over de hele avond verdeeld weer van verschillende hapjes kunnen proeven. Hiervoor weer onze dank aan Kitty en Goof.
Rond de klok van 8 uur kwam het spektakel van de avond, Turbo Toos en Super Stien kwamen met een komische act die menig lid deed schaterlachen.Geweldig, 2 dames die ons een mooi  verhaal vertelden op een speciale (paaldans)avond!!!

Hierna werd het kerstgroepje bekendgemaakt en nog wat nagepraat en gelachen, waarna we weer rond de klok van tienen tevreden huiswaarts gingen. Het was een hele leuke en gezellige moederdagviering.

 

Namens De Vrouwenorganisatie Maashees.

 

Het Bestuur van de vrouwenorganisatie wil iedereen die gestemd heeft voor de clubkasaktie van de Rabobank heel hartelijk bedanken voor de stemmen die zij uitgebracht hebben op onze vereniging. Het heeft weer geresulteerd in een mooi bedrag om onze activiteiten te bekostigen.
Het bedrag wordt bekendgemaakt in de jaarvergadering in Januari 2020.

 Maashees 75 jaar vrijheid. Bevrijdingstocht Maashees Zaterdag 23 november

 

Zoals bekend herdenken we op 23 november dat Maashees 75 jaar geleden bevrijd is van de Duitse bezetting en dat we daarna al die jaren in vrijheid hebben mogen leven.
Hierbij rijden we met een bus langs verschillende plekken die op de een of andere manier een rol hebben gespeeld voor- in- en na de oorlog. Op deze plekken worden verhalen verteld waarbij ook aandacht wordt besteed aan niet bekende feitjes of gebeurtenissen.
Wat heeft bijvoorbeeld de Sennehut nu met deze oorlog te maken? Halverwege de rit staat (gratis) koffie, thee en soep klaar.............
Lees hier verder

 

Er zijn nog maar enkele plekken vrij in de bus die om 11.00 en 14.00 uur vertrekt. 

Aanmelden kan nog via 06-52486942, 0478-636871 of marc.rongen@home.nl.

  

Input gevraagd voor de WIU (Werk In Uitvoering) tot 1 december, zie brief

 

Elk jaar krijgt de dorpsraad Maashees begin november van de gemeente Boxmeer het verzoek om een lijst op te stellen van de knelpunten binnen het dorp Maashees. De gemeente Boxmeer wil dorpsraden betrekken bij zaken welke gevolgen hebben voor het gebruik of de beleving van de openbare ruimte of de leefbaarheid van het dorp.
Daarom vraagt zij input voor het Integraal Uitvoeringsprogramma WIU. Wat is de WIU? Dit uitvoeringsprogramma betreft naast wegen o.a.:
•    Riolering, wateroverlast, afkoppelingen
•    Openbare verlichting, LED
•    Groen/Bomen
•    (Bouw-) projecten
Omdat wij als dorpsraad niet alle knelpunten binnen het dorp Maashees op ons netvlies hebben, vragen wij hiervoor uw medewerking....................

 

Zie hier hele brief

 

Uw input kunt u in een email aangeven. Deze kunt u sturen naar: info@dorpsraadmaashees.nl

Alvast dank

Dorpsraad Maashees

 Intocht Sinterklaas 24  november

 

Beste ouders en kinderen van Maashees,

 

De herfst is alweer aangebroken en we gaan ons alweer een klein beetje voorbereiden op het grote Sinterklaasfeest! Ook dit jaar komt de Sint met zijn pieten onze lieve kinderen een bezoekje brengen!
Wij verwachten hem met zijn boot op 24 november. Wij zullen gezamenlijk vertrekken om 14.00 uur vanaf Plein 27. Met onze eigen fanfare lopen we richting maas om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen.

 

Sinterklaas vroeg zich af wat er allemaal voor een talent woont in Maashees!

Daarom organiseren we “Superkids Muszes”
Kun jij zingen, (Fortnite) dansen, toneelspelen, goochelen, blokfluiten, (pieten) kunstjes, playbacken of maak je graag grappen en droom je ervan om op het podium voor Sinterklaas te staan?
Meld je dan heel snel aan!

Vermeld op een blaadje de volgende gegevens:
• Naam van de deelnemer(s) of groep
• Het aantal deelnemers
• Het telefoonnummer waarop je te bereiken bent.
• Een korte beschrijving van je droom act
• Je leeftijd
• De duur van de act

Op school zullen ook aanmeldformulieren klaar liggen.

 

Het aanmelden kan tot 06 november en het aanmeldformulier mag je bij:

Silvia Beuving, Mgr. Geurtsstraat 40 in de bus doen!

Je kunt je ook aanmelden per mail op:     sinterklaasmaashees@gmail.com

 

Om voor de kinderen een leuk Sinterklaasfeest te bekostigen zullen wij collecteren

in de week van 21-10 t/m  26-10.
Alvast dank voor uw gift!

 Gratis workshop ‘Lekker en betaalbaar koken’

 

Vindt u het lastig om voor weinig geld een lekkere en gezonde maaltijd op tafel te zetten? Bent u op zoek naar tips en nieuwe ideeën? Ontmoet u graag andere mensen uit de omgeving? 

Dan zijn deze workshop echt iets voor u.

Data;

Vrijdag 04-10-2019 van 15.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08-11-2019 van 15.00 - 18.00 uur
Vrijdag 22-11-2019 van 15.00 - 18.00 uur

Goed om te weten
De workshop is alleen voor volwassenen, er is geen kinderopvang.
Locatie: het Smaakcentrum Boxmeer, naast de Weijer, De Raetsingel 1 in Boxmeer.

Meer informatie en inschrijving
Via www.boxmeer.nl/kookworkshop of bel met José Heijnen van de GGD: 088 368 61 20

 

Zie hier folder voor alle info
  

75 jaar vrijheid Maashees: Interview in Peel en Maas met oud 
dorpsgenoot Lien Weijs-Manders

 

MAASHEES I 'Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond: Het is een pas­sage uit Stiekem gedanst, een hit van Toontje Lager uit 1983. Het nummer had zomaar van toepassing kunnen zijn op dansgroep Clandestiene uit Maashees. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het ge­zelschap bijna iedere zondag­ middag 'stiekem' samen in een boerenschuur in Maashees om te dansen. Lien Weijs-Manders (95) was een van die dansers. "Het was eigenlijk best een leu­ke tijd. Het klinkt gek want het was oorlog, maar we hadden echt wel plezier samen:'.......................

 

Door Willem Menting:   Lees hier verder

  

75 jaar vrijheid Maashees: Artikel ‘Peel en Maas’ van 15 aug. j.l.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier verder