Welkom op de website van "Dorpsraad Maashees" 

 

 De Gelderlander, 20 februari 2016, Johan Roerink/Aeropicture

 

Inhoud startpagina: 
  

Moestuin is ook in de vakantie open 's woensdags van 10.00-11.00 uur

 

Het schooljaar zit er weer bijna op en de vakantieplannen beginnen vaste vormen aan te nemen. De moestuin, waarin de kinderen vanaf eind maart gewerkt hebben, kent echter geen vakantie. Nog sterker, vele producten die in het voorjaar gezaaid en geplant zijn, komen nu tot volle wasdom en kunnen geoogst worden. Daarom willen we in de komende weken gewoon doorgaan voor die kinderen die níet op vakantie zijn en het leuk vinden om een uurtje in de tuin bezig te zijn. Alle geoogste groenten kunnen in principe ook door hen mee naar huis genomen worden. Het tuintje zal open zijn op dezelfde tijd als dat de kinderen er gedurende schooltijd heen gingen, van 10.00-11.00 uur op de woensdagochtend.
Hoewel het meedoen in de vakantie geheel gebeurt op vrijwillige basis, is er wel het vriendelijk verzoek om dan ook rond de klok van tien aanwezig te zijn zodat we niet voor niks zitten te wachten tot elf uur. Overigens hopen wij dat het net als in voorgaande jaren een gezellige drukte wordt waarbij ook broertjes, zusjes, (groot)ouders en andere belangstellenden ruim vertegenwoordigd zijn!
Na de vakantie wordt het moestuinproject voortgezet tot ongeveer de herfstvakantie door dezelfde kinderen die dan inmiddels in groep 7 zitten.

 

Rest ons om u een fijne vakantie toe te wensen en wellicht zien we elkaar nog een keer in de moestuin!

  

75 jaar vrijheid Maashees, zaterdag 23 november 2020

 

Een grote groep jonge dames en mannen die gezellig met elkaar op de foto zijn gegaan.

Dit in Maashees in de jaren van de oorlog.

“De clandestiene dansers” dansten stiekem samen in Maashees. Of ze ook samen gedanst hebben toen Maashees bevrijd werd is maar de vraag want op 23 november 1944 was Maashees weliswaar bevrijd, maar moesten alle bewoners het dorp verlaten.
Toch willen wij 75 jaar later en wel op zaterdag 23 november 2020 dit feit herdenken en meteen vieren dat we sindsdien in vrijheid leven. Regionaal en landelijk wordt 75 jaar vrijheid groots gevierd. Wij willen hier op een bescheiden manier bij aansluiten.
Op deze dag nodigen wij u uit om in de bus te stappen. Deze bus rijdt samen met een gids langs plekken in ons dorp. Plekken met een oorlogsherinnering en een verhaal.
Een bevrijdingsconcert door onze fanfare en een bevrijdingsfeest staan hierna op het programma.

 

Hoe het er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar het is wel fijn als u deze datum al noteert in uw agenda. Het feest zal zijn voor jong en oud.

 

Wordt vervolgd. 

 

FBM voor de zoveelste maal kampioen.

 

 

Zaterdag 6 juli j.l. 2016 trok de platte kar weer door Maashees, FBM ’68 de zoveelste keer (50 maal ?) kampioen. We zijn er wel een beetje aan gewend, maar het verveelt nooit. FBM opnieuw gefeliciteerd.

 

  

Ontdek het “Verboden Gebied”.

 

Fietsen door het Verboden Gebied is een bijzondere ervaring. De gidsgroeter begeleidt de fietstocht en laat zien wat er zo bijzonder was aan het Verboden Gebied. De deelnemers aan de fietstocht bezoeken onder meer plekken waar de sporen van de Tweede Wereldoorlog nog zichtbaar zijn en die de moeite van het afstappen waard zijn.............

 

Zie hier folder. 

Ontdek “de stuw - sluizen" bij Sambeek

 

Tijdens deze informatieve en informele rondleiding komt onder andere het doel, de werking en de historie van de stuwen en de sluizen aan bod.
Ga op pad met een van onze Gidsgroeters en binnen 45 minuten wordt duidelijk hoe het imposante stuw en sluizencomplex in Sambeek functioneert.
De rondleiding is rolstoelvriendelijk.

 

Zie hier folder

  

Antoniusschool Maashees beleeft een geslaagde Modderdag 28 juni j.l.

 Foto: Antoniusschool

Op vrijdag 28 juni jl. deed de Antoniusschool mee aan de Nationale Modderdag. Tijdens Modderdag ervaarden kinderen modder met bijna al hun zintuigen: voelen, ruiken, horen en zien. Ze konden o.a. modder maken,  koken in de modderkeuken, met modder spelen, glijden op een modderbaan en modderkunst maken. Er was eveneens een

 

blote voetenpad met allerlei natuurlijke materialen.

Ook hebben de nieuwe leerlingen en de peuters uit Maashees lekker meegespeeld op deze middag.

 

De Modderdag sloot goed aan bij het thema waar de school mee aan het werk was:       Foto: Dorpsraad

Leren van mensen van vroeger. Hier werd o.a. de canon van Nederland behandeld met daarin Annie MG Schmidt als belangrijk persoon. De kinderen konden lekker vies worden net als Floddertje en Aagje uit de boeken. De Antoniusschool maakt gebruik van thematisch onderwijs om de betrokkenheid van hun leerlingen te verhogen en zo tot optimaal leren te komen.

Voor meer informatie over het mooie onderwijs dat op de Antoniusschool gegeven wordt: zie www.antoniusschool.nl
Informatieavond Maaspark Well 26 juni j.l.

 

Woensdag 26 juni heeft Kampergeul BV een informatieavond over Maaspark Well Rivierverruiming verzorgt in het gemeenschapshuis Plein 27 te Maashees.
Het was al weer 8 jaar geleden dat Kampergeul haar toenmalige voornemen voor de realisatie van Maaspark Well Rivierverruiming had toegelicht aan de bewoners van Maashees. Vanaf 2013 is Kampergeul BV doende met de ontgronding en herinrichtingswerkzaamheden van het project. Vanaf Maashees zijn deze activiteiten, zover niet gelegen achter de tijdelijke geluidswal, goed te volgen.

De informatieavond bestond uit twee delen.

Een plenair gedeelte voor de pauze;  waarbij projectleider Roel van Ark een toelichting gaf over het project waarbij het plan, de uitvoeringsfasering, de zandwinning en de herinrichting aan de orde kwam.

Na de pauze konden de ca 30 aanwezigen vragen stellen over alle facetten van het project aan de 3 aanwezige medewerkers van Kampergeul BV.

Belangrijke aandachtspunten waren o.a. hoe de  uitvoering van noord naar zuid plaatsvindt en hoe het gebied na ontgronding wordt ingericht. Inmiddels is aan de noordzijde een gebied van 12 ha weer ingericht. De geluidswal langs de Maas, die het zicht vanuit Maashees op het project ontneemt, heeft de functie geluidsoverlast te voorkomen. De geluidswal zal al naar gelang de voortgang van het werk verdwijnen zodat de bewoners weer zicht krijgen over het project. De werkzaamheden duren nog tot 2029.

 

Voor bewoners die meer willen weten over het project Maaspark Well Rivierverruiming wordt verwezen naar de websites: www.kampergeul.nl  en www.maasparkwell.nl .

Tevens kunnen ze contact opnemen met Kampergeul BV via info@kampergeul.nl of 0485-512500.


Met vriendelijke groet,
KAMPERGEUL B.V.                 

Roel van Ark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Van zuid naar noord.                                                 Van noord naar zuid.

    


 

Oproep “afvalinzameling” m.b.t. glas, luiers en kleding.

 

De meeste inwoners in het Land van Cuijk en Boekel stoppen hun glas, textiel en luiers in de betreffende container. Deze containers worden regelmatig geleegd. Als de container toch vol is, belt u het nummer dat op de container staat en neemt u het afval weer mee naar huis. U kunt het ook naar een andere container in de buurt brengen.

Naar de milieustraat brengen kan natuurlijk ook.......Zie hier het hele artikel

  

Nieuws van Jeugdorkest MBMB  (Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst en Melderslo)

 

Slotconcert 6 juli 17.30 uur bij,     

BMV de schakel Broekhuizenvorst.

 

Concertprogramma Luxemburg 2019

 

Vanaf zaterdag 13 juli t/m zaterdag 20 juli speelt het        jeugdorkerst weer in Luxemburg.

In 8 plaatsen worden in totaal 10 concerten gegeven.

 

Zie hier programma.

       

 

Website

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwe exploitanten voor Gemeenschapshuis / Plein 27

 

Beste inwoners en verenigingen van Maashees.


De huidige exploitant van Plein 27 en de sporthal: Harry v.d. Kinderen heeft medio mei aan het bestuur van het Gemeenschapshuis kenbaar gemaakt, dat hij door een combinatie van een nieuwe baan en zijn gezondheid niet meer in staat is de exploitatie volledig en naar tevredenheid uit te voeren.

 

Dit is de reden dat Harry het bestuur heeft gevraagd, het lopende contract voortijdig te beëindigen.

Het bestuur van het Gemeenschapshuis heeft besloten om hier positief op te reageren en het verzoek in te willigen.

We zijn direct op zoek gegaan naar nieuwe exploitant(en), liefst met enige ervaring in de horeca en feeling met Maashees. Gelukkig heeft dit ook snel resultaat gehad.
Na enkele goede gesprekken hebben we met Marius en Gisela van Boekel een enthousiast echtpaar gevonden, dat bereid is de exploitatie van Plein 27 (incl. sporthal) over te nemen.
Marius en Gisela zijn geboren en getogen in Maashees. Hebben jarenlang een lunchroom in Boxmeer geëxploiteerd en weten dus wat horeca is. Ze hebben 2 dochters: Jenny en Sharon die ook beiden werkzaam zijn in de horeca.

We zijn verheugd deze nieuwe exploitanten van ons Gemeenschapshuis aan te kunnen kondigen en wensen hen alle succes toe.
De overname gaat plaatsvinden per 1 augustus 2019. Nadere informatie over de overdracht zal nog volgen.

Ook willen we Harry en zijn team via deze weg bedanken voor de inzet in de afgelopen jaren en wensen we Harry en zijn familie een gezonde en succesvolle toekomst toe.

Bestuur Vereniging Gemeenschapshuis

  

KBO maakt fraaie bos- en heidewandeling 20 juli j.l.

 

Op donderdag 20 juni jl. maakte de KBO Maashees een fraaie bos- en heidewandeling in de bossen rondom St.Anthonis. De grote groep wandelaars kreeg op de route interessante uitleg van gids Dorette van Loon. Na ruim 7 km wandelen met een enkel drupje regen, werd de tocht gezellig afgesloten bij de Heksenboom.

 

 

 

 

 

 

 

  

Goede doelen collecte 2019

 

De definitieve opbrengst van de Goede Doelen Collecte 2019 is bekend. De totale opbrengst van de collecte was  dit jaar bijna  € 4000,-. Een mooi resultaat!
 

 

De opbrengsten per goed doel vindt u hier: Tabel per goed doel

 

Behalve aan alle gevers, zijn we natuurlijk ook wederom heel veel dank verschuldigd aan de
collectanten die de enveloppen hebben rondgebracht en de formulieren hebben
opgehaald. Alle bedragen zijn inmiddels overgemaakt aan de goede doelen.
De volgende collecte is in 2020. Wij informeren u tijdig via het Maasankertje.

 

Silvia de Rooi (KWF Kankerbestrijding), Ine Geurts (Alzheimerstichting), Jo van Boldrik (Prinses
Beatrixfonds), Miranda Oud (Nierstichting + organisatie), Nelly Boom (Hartstichting en
Longfonds), Thea Verberk (Brandwondenstichting), Annemie Verstralen (Epilepsie Fonds),
Veronique van den Berk (Diabetes Fonds), Rosalie Euwens (organisatie)

  

Antoniusschool naar het Rijksmuseum 19 juni j.l.

 

De A was vandaag (19 juni j.l.) ook van....Amsterdam. De groepen 4 t/m 8 van de Antoniusschool  en de Annaschool van Vortum-Mullem, totaal ongeveer 50 leerlingen en begeleiders, hebben genoten van de pracht en praal in het Rijksmuseum. Na een lange busreis hebben we in groepjes een rondleiding gekregen. De gidsen waren onder de indruk van de kennis die de kinderen al hadden over de Gouden eeuw en hebben ons verder laten kijken, proeven en voelen over het leven in die tijd. Een dag met een Gouden randje!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jaargang 49 nr. 9 2019Afgelopen donderdag (26-04-2018) stond het jaarlijkse uitstapje van de Vrouwenorganisatie Maashees op het programma. Deze dagtocht hebben we samen met de Vrouwenorganisatie van Vierlingsbeek

 

Ieder kind is uniek.

Het gemiddelde kind

bestaat niet.

 

Het mooiste onderwijs

vindt u gewoon hier in Maashees! 

 

De Goeijstraat 1  5823 AH  Maashees 

0478 636584 

dir.antonius@skovonderwijs.nl

www.antoniusschool.nl