Bestuur en Aandachtsgebieden AG

BESTUUR DORPSRAAD

Dagelijks bestuur:

 • Voorzitter                    Rob Goeman
 • Secretaris                   Vera Berckmoes
 • Penningmeester         Mario Langeveld

Leden:

 • Mark van Rhee
 • Willem Akkermans
 • Isabel van Hooft
 • Nick Verberk
 • Maarten Janssen
 • Marion Zijlema
 • Joop Krant
 • Piet Ermes
 • Jos van Kooij

Beheer website:

 • Jos van Kooij

AANDACHTSGEBIEDEN

Hier onder staan de personen die zich bezig houden met de verschillende aandagsgebieden.
Op de onderstreepte kunt u klikken om meer informatie.

 

1.  GROEN - OPENBARE ORDE - VERKEER EN VERVOER

 • Willem Akkermans
 • Nick Verberk
 • Maarten Janssen
 • Piet Ermens (IBOR)

2.  LEEFBAARHEID LANGE TERMIJN

 • Isabel van Hooft

3.  SENIORENBELEID

 • Piet Ermens

4.  JEUGD EN ONDERWIJS

 • Isabel van Hooft

5.  BOUW- EN BESTEMMINGSPLANNEN

 • Isabel van Hooft

6.  COMMUNICATIE 

 • Piet Ermens
 • Joop Krant

7.  KUNST, CULTUUR, RECREATIE EN SPORT

 • Mark van Rhee
 • Nick Verberk

Toelichting van de aandachtsgebieden:

Groen - openbare order verkeer en vervoer

 

Presentatie  jaarvergadering

 

Dorpstuin (zie presentatie jaarvergadering)

 

 

 

 

Jan Loonen geeft aan de hand van een schets uitleg over het aanleggen van een dorpsmoestuin. We willen enkele groepen van de basisschool erbij betrekken. Dan kunnen de kinderen enige ervaring opdoen op het gebied van tuinieren. Als eerste moeten we de aanwonende informeren over het plan dat er ligt. Daarna bij de gemeente melding maken van de onze plannen. De groengroep gaat het plan nu verder gestalte proberen te geven.
 

 • Het IBOR onderhoud verloopt naar wens.
 • De geraniumzuilen staan er weer en kunnen worden verzorgd. Dit neemt Piet voor zijn rekening
 • Aanleg steiger bij de vijver regelen Nick en Mark verder. Willem wil de benodigde palen wel sponseren

Bouw - en bestemmingsplannen

 

De bouwkavels in het plan Achter de school liggen in het centrum van het dorp Maashees en achter de RK basisschool, zoals de naam al doet vermoeden. De bouwkavels hebben verschillende groottes waarop half vrijstaande en vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. De woningstichting heeft in het plan 4 huurwoningen gerealiseerd.


Bestemmingsplan Achter de school:

De regels over de bebouwing op de bouwkavels zijn te vinden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Prijs per m² :

De bouwgrondprijs in Maashees bedraagt € 205,-- per m² exclusief btw.

Plattegrond:

Op onderstaande plattegrond ziet u de ligging van de kavels in het plan Achter de school. Daaronder vindt u de informatie van de verschillende kavels.