Welkom op de website van "Dorpsraad Maashees" 

 

 

  

De Gelderlander, 20 februari 2016, Johan Roerink/Aeropicture

 

 

Nieuws-updates corona op Pantein.nl

Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg & Zorgcentra Pantein publiceren doorlopend op de websites van Pantein actuele berichtgeving over corona-maatregelen die van toepassing zijn op hun locaties. De actuele stand van zaken onder het kopje Nieuws.

www.pantein.nl
www.maasziekenhuispantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl   

 

 Corona nieuws Gemeente Boxmeer   Tips tegen eenzaamheid     Boxmeer helpt elkaar   

 

Inhoud startpagina
 
 

't Höfke sluit op dinsdagmorgen ivm corona.

 

Met de huidige maatregelen rondom corona, en de drukte op dinsdagmorgen bij het koffie drinken, hebben wij helaas moeten besluiten dat 't höfke op dinsdagmorgen ook dicht gaat.

De veiligheid en gezondheid van onze gasten staat voorop.

 

Bestuur St. Anthoniushof


 

Vastgesteld wijzigingsplan ”De Breid 4” Boxmeers Weekblad 22 september j.l

 

Maashees, Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat zij op 25 augustus 2020 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 van de

Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” ten behoeve van het wijzigen van de bestemming Agrarisch in de bestemming Bedrijf op het perceel aan de Breid 4 te Maashees (5823 AA)............

 

Lees hier verder

 

Het wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via :

www.boxmeer.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl

 


 

Bericht van de Fanfare St. Cecilia

 

In tegenstelling tot vorig jaar, 2019, waarin we een druk jaar beleefden vanwege ons 100-jarig jubileum is 2020 tot nu toe dankzij corona een heel rustig jaar geworden. Vanaf maart dit jaar tot de kermis in juli hebben we onze activiteiten moeten staken.


Inmiddels zijn de maatregelen dusdanig versoepeld dat we sinds september weer volop aan het repeteren zijn. Eindelijk weer samen muziek maken en dit onder leiding van onze nieuwe dirigent, Jochem Jacobs die we na een proefperiode van een aantal maanden een vaste aanstelling hebben gegeven. Met Jochem bereiden we ons voor op het kerstconcert dat we hopelijk op 19 december kunnen gaan organiseren.


We hebben vanuit onze jeugdopleiding twee nieuwe muzikanten welkom mogen heten in ons orkest. Saar Linssen en Lisa Jansen zijn ons komen versterken met hun bugel en wij hopen dat beide dames hun draai binnen onze fanfare snel kunnen vinden.


Op 12 september jl. hielden we onze oud ijzeractie. We hebben enorm veel oud ijzer opgehaald waarmee we onze clubkas weer hebben kunnen spekken. Wij zijn iedereen in Maashees enorm dankbaar voor het oud ijzer dat aan de fanfare 'geschonken' is.

 


 

Oproep  “Dr. Peelen Cultuurcommissie”

Ook dit jaar reikt de gemeente Boxmeer de Dr. Peelen Cultuur én Stimuleringsprijzen uit. Nog tot 1 oktober 2020 kan iedereen op eigen initiatief een voordracht doen van een cultureel project via de website https://www.drpeelen.nl/ .
Een onafhankelijke commissie beoordeelt deze voordrachten en zal daaruit nominaties selecteren. Via dorpsblaadjes, kranten en social media roepen wij de inwoners van de gemeente Boxmeer op tot het doen van een voordracht tot 1oktober.

 

Dr Peelen Cultuurcommissie


 

Opbouw Sennhütte  gestart

 

Gisteren 9 september is, op de plaats waar tot zaterdag 27 juni j.l. de Sennhütte stond, die toen verplaatst is naar het Openluchtmuseum Overloon, gestart met de opbouw van de nieuwe  Sennhütte.Als dit afgerond is hebben de verschillende verenigingen weer en prachtige opslagruimte op een toch wel historische plek.

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet
Werkgroep renovatie Sennhütte


 

Update 3 schooltuin

 

Hierbij update 3 over de voortgang bij het schoolplein:

Met dank aan: Anjo Welles, Bart van Lipzig, Frank Kersten, Sjors van Loon, Daan Reijnders, Niek van Tilburg, Nick Verberk, Piet Ermers en de stratenmakers.

 

       Zie update 3              Zie alle updates


 

Welkomstborden Maashees bijna klaar

 

Zoals bekend worden er binnenkort drie welkomstborden aan de drie hoofdingangen van ons dorp geplaatst. Stevige borden waar iedereen die Maashees in- en uitrijdt ons dorp zal herkennen. Dit in overleg en met ondersteuning van o.a. de dorpsraad.
Op deze borden kunnen ook teksten, logo’s, etc. geplaatst worden waarbij verenigingen hun activiteiten kenbaar kunnen maken. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het raamwerk waarna de artistieke kers op de taart wordt geplaatst. De bedoeling is dat met behulp van vrijwilligers straks de verenigingsborden worden gemaakt, geplaatst en beheerd.
Wij zijn een heel eind uit de kosten maar een financiële bijdrage is nog altijd welkom. Dit om bijvoorbeeld de aankleding nog mooier te maken en het makkelijker te maken mooie verenigingsborden te maken. 
Als u, al dan niet als ondernemer, hier nog een bijdrage in wil leveren dan kunt u contact opnemen met Jos ten Holder.

Hopelijk wordt Maashees straks nog een stukje mooier.

 

De initiatiefnemers onder de vlag van de dorpsraad:

Vera Berckmoes, Jos ten Holder en Marc Rongen


 

Gratis Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ)

 

Astrid Schut heeft samen met een collega, een maatschap opgericht genaamd OZOZ, Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid, Zij gaan gratis clientondersteuning aanbieden in de hele gemeente Boxmeer. Dus ook Maashees!
Wij richten ons hierbij op kwetsbare inwoners, dit zijn niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

 

Zie hier persbericht

 

http://www.onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl

 

info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl

 

Telefoonnummer : 06-42852258

 

OZOZ staat vermeld in de rechter kolom.

 


 

Campagne Senioren en Veiligheid

 

In de Actueel van 13 augustus is de campagne Senioren en Veiligheid aangekondigd, die start in september.

KBO-Brabant werkt hierin samen met het Ministerie van Justitie.

De campagne gaat over High Impact Crimes: criminaliteit die mensen zwaar treft, niet alleen financieel, maar ook sociaal-emotioneel.     

Lees hier alle informatie


 

Informatie over “Gemeente Land van Cuijk i.o.”

 

16 Juni j.l. is gestart met een nieuwe gemeenterubriek in “De Maasdriehoek”: Gemeente Land van Cuijk i.o. Dat i.o.’ betekent uiteraard ‘in oprichting’ en dat is precies waar het om gaat. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan herindelen en bij die voorbereidingen hoort ook een samenvoeging van de gemeentepagina’s.

 

Zie hier voor 1e uitgave: Gemeente Land van Cuijk i.o

 

Ter info:

De uitgavens van "De Maasdriehoek" staan bovenaan in de rechterkolom van deze site.


 

Nieuws van de werkgroep behoud kerk Maashees.

 

In mei 2016 is op initiatief van Marc de Hoog en Jos ten Holder een werkgroep in het leven geroepen om te kijken wat de mogelijkheden waren om de kerk voor Maashees te behouden.
De werkgroep werd door Marc en Jos uitgebreid met Ben van Dierendonck (tot aan zijn verhuizing), Mark Jacobs, Willem Akkermans en Wiel Franssen.
De werkgroep had maar een doel. Onderzoeken of de kerk behouden kon worden voor de gemeenschap Maashees. Allerlei opties zijn de revue gepasseerd. Maar al snel kwamen we tot de conclusie dat een plan met een verdienmodel de enigste optie was om de kerk te behouden en te kunnen onderhouden voor de toekomst.

 

Lees hier verder

 

Werkgroep behoud kerk Maashees